Systemy Zarządzania Walką

 

Jesteśmy producentem pierwszego polskiego Systemu Zarządzania Walką (ang. Combat Management System) o nazwie SCOT. SCOT to nowoczesny system okrętowy zbudowany w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne. System ten integruje następujące podsystemy okrętowe: zwalczania celów powietrznych, nawodnych i podwodnych, zwalczania zagrożeń asymetrycznych, obserwacji technicznej, radarów, systemu łączności oraz usług dostarczanych przez zintegrowany system nawigacyjny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływania, monitorowania aktualnego położenia geograficznego i parametrów ruchu okrętu. Integracja podsystemów odbywa się w oparciu o okrętową redundantną światłowodową szynę danych. System wspomaga działalność bojową załogi okrętu w zakresie efektywnego wykorzystania wszystkich zgromadzonych na okręcie sensorów i efektorów, a także planowania zadania (misji), wspomagania decyzyjnego oraz monitorowania realizacji zadań. Zakres integracji podsystemów jest określony poprzez zdefiniowanie zbioru urządzeń i elementów systemów okrętowych (uzbrojenia, środków obserwacji technicznej itp.) oraz technologii do organizowania wirtualnych sieci (podsieci) wymiany informacji (danych, obrazu i dźwięku).