Radiowe Sieci Mobilne

 

Radiowe Sieci Mobilne to infrastruktura telekomunikacyjna (oraz procesy związane z jej budową i eksploatacją), umożliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenia w zdefiniowanym obszarze geograficznym. Charakterystyczną cechą tego typu sieci jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on zestawiać połączenia (oraz połączenia mogą być zostawione do niego) na terenie pokrytym zasięgiem radiowym.

 

W ramach oferty dostarczamy zarówno poszczególne elementy sieci jak radiostacje, modemy czy kontrolery, jak i posiadamy kompetencje integracji, celem dostarczenia kompleksowego rozwiązania.