Specjalistyczne oprogramowanie

 

Posiadamy unikalne kompetencje tworzenia oprogramowania przeznaczonego do obsługi nietypowych funkcji specjalistycznych. Realizujemy i dostarczamy rozwiązania programowe przeznaczone do pracy w systemach wbudowanych (ang. Embedded), systemach teletransmisyjnych oraz niszowych obszarach funkcjonalnych. W swojej ofercie posiadamy między innymi oprogramowanie do obsługi transmisji danych poprzez łącza radiowe – Oprogramowanie RDC 9000WMS oraz specjalizowane oprogramowanie przetwarzania meldunków binarnych – Data Link Processor (Serwer) DLP.

 

Oprogramowanie RDC 9000WMS (Wirless message system) jest implementacją uzgodnienia STANAG 5066. Głównym przeznaczeniem oprogramowania jest przesyłanie poczty email w kanale radiowym (KF, UKF). Konwersja danych odbywa się za pomocą odpowiednich „klientów” (do poczty dołączeni są dwaj zaimplementowani „klienci” wchodzący w skład standardu – CFTP i HMTP). Dodatkowo istnieje możliwość podłączania innych „klientów” (w tym dedykowanego „klienta” w zależności od potrzeb) umożliwiając przesyłanie różnych typów/standardów danych np. ramek IP lub „klienta” czat (komunikator). Zaimplementowani „klienci” w oprogramowaniu RDC 9000WMS dostarczani są wraz z instalacją: HMTP, CFTP, IP. Aplikacja pracuje jako stacja bezobsługowa (będąc bramą dla innych komputerów) lub może być zainstalowana bezpośrednio na stacji operatorskiej podłączonej do urządzeń nadawczych. RDC 9000WMS może kontrolować modem radiowy (także modem wbudowany w radiostację) do przyspieszenia transmisji z sąsiednimi węzłami – wykorzystuje do tego celu algorytm DRC (Dynamic Rate Change) Master/Slave dla wszystkich modulacji zgodnie ze STANAG 5066C. Ponadto oprogramowanie może kontrolować radiostację, pod warunkiem, że pracuje ona w trybie ALE2G (wówczas dobiera najlepszą dostępną częstotliwość). Oprogramowanie w wersji 3.0 zawiera zintegrowany serwer pocztowy, który zarządzany jest bezpośrednio z panelu aplikacji. Ponadto oprogramowanie posiada funkcję rozsyłania wiadomości pocztowych broadcastem w standardzie 5066.

 

Data Link Processor (Serwer) DLP jest jednym z podstawowych komponentów podsystemu LINK-11, umożliwiającym obsługę w czasie rzeczywistym łącza LINK-11 zgodnie ze STANAG 5511. W ramach podsystemu LINK-11 serwer DLP stanowi interfejs pomiędzy okrętowym systemem dowodzenia klasy C2 (Command & Control) oraz innymi systemami zewnętrznymi, będącymi uczestnikami taktycznej sieci transmisji danych, dostępnej poprzez łącza radiowe oraz urządzenie końcowe. Podsystem Link-11 składa się z dwóch zasadniczych elementów: procesora DLP oraz modemu DTS. Pierwszy z nich jest elementem podsystemu odpowiedzialnym za organizację pracy w ramach łącza LINK-11 (za pomocą m.in. serwera Data Link Processor), zaś drugi jest elementem podsystemu dedykowanym do organizacji łączności radiowej w ramach sieci LINK-11 dla pasma HF lub VHF (za pośrednictwem m. in. terminala DTS – MLA 1101).