Modemy

 

Modem radiowy MRM-1201 (Multiband Radio Modem) Modem radiowy realizuje funkcję warstwy fizycznej dla łączności HF/UHF/VHF. Obsługuje militarne standardy modulacji używane w pasmach HF, VHF i UHF. Udostępnia interfejs danych w postaci portu szeregowego synchronicznego i asynchronicznego. Umożliwia konfigurację w trybie lokalnym za pomocą klawiatury i wyświetlacza oraz w trybie zdalnym przez interfejsy Telnet i WWW. Modem radiowy dla pasm HF i UHF sytemu LINK 11 realizuje funkcję warstwy fizycznej oraz częściowo warstwy łącza danych dla obu trybów pracy systemu LINK 11 CLEW (Classic Link Eleven Waveform) oraz SLEW (Single Tone Link Eleven Waveform). Spełnia wymagania STANAG 4691 Mobile Ad Hoc Relay Line-Of-Site IP Networking (MARLIN). Urządzenie realizuje funkcję modemu VHF/UHF, pracującego według normy STANAG 4691 ANNEX B Mobile Ad Hoc Relay Line-Of-Site IP Networking (MARLIN) oraz funkcje modemu HF, pracującego według norm: STANAG 4539, STANAG 4415, STANAG 4285, STANAG 4529, MIL-STD-188-110C p.5.3, Appendix C, Appendix F. Prędkości transmisji pokrywane przez urządzenie, zawierają się w przedziale od 50 bitów na sekundę do 153.6 kilobitów na sekundę. Obudowa modemu przystosowana jest do bezpośredniego montażu w szafie 19″ RACK.

 

Modem systemu LINK-11 (DTS) MLA-1101 Łącze LINK 11 wykorzystuje zakres fal HF (2÷24MHz) oraz UHF (225÷400MHz) i zapewnia pełne pokrycie rejonu o zasięgu 300 mil morskich we wszystkich kierunkach. Umożliwia przesyłanie rozkazów, meldunków i dodatkowych informacji związanych z procesem dowodzenia wojskami. Łącze LINK 11 może służyć również do komunikacji z węzłami systemu łączności, które prowadzą wymianę danych w ramach innego typu łącz (np. LINK 11B), pozwalając na tworzenie uniwersalnego systemu wymiany danych taktycznych. Modem MLA-1101 jest przeznaczony do pracy w podsystemie końcowym łącza systemu LINK 11 w roli urządzenia DTS (ang. Data Terminal Set). Modem MLA-1101 umożliwia wymianę danych w łączu systemu LINK 11 oraz współpracuje z elementami składowymi automatycznego systemu wymiany danych i zobrazowania sytuacji taktycznej LINK 11.