Modemy

 

Modem radiowy MRM-1201 (Multiband Radio Modem) Modem radiowy realizuje funkcję warstwy fizycznej dla łączności HF/UHF/VHF. Obsługuje militarne standardy modulacji używane w pasmach HF, VHF i UHF. Udostępnia interfejs danych w postaci portu szeregowego synchronicznego i asynchronicznego. Umożliwia konfigurację w trybie lokalnym za pomocą klawiatury i wyświetlacza oraz w trybie zdalnym przez interfejsy Telnet i WWW. Urządzenie realizuje funkcję modemu VHF/UHF, pracującego według normy STANAG 4691 ANNEX B Mobile Ad Hoc Relay Line-Of-Site IP Networking (MARLIN) oraz funkcje modemu HF, pracującego według norm: STANAG 4539, STANAG 4415, STANAG 4285, STANAG 4529, MIL-STD-188-110C p.5.3, Appendix C, Appendix F. Prędkości transmisji pokrywane przez urządzenie, zawierają się w przedziale od 50 bitów na sekundę do 153.6 kilobitów na sekundę. Obudowa modemu przystosowana jest do bezpośredniego montażu w szafie 19″ RACK.

 

Modem systemu LINK-11 (DTS) MLA-1101 Łącze LINK 11 wykorzystuje zakres fal HF (2÷24MHz) oraz UHF (225÷400MHz) i zapewnia pełne pokrycie rejonu o zasięgu 300 mil morskich we wszystkich kierunkach. Umożliwia przesyłanie rozkazów, meldunków i dodatkowych informacji związanych z procesem dowodzenia wojskami. Łącze LINK 11 może służyć również do komunikacji z węzłami systemu łączności, które prowadzą wymianę danych w ramach innego typu łącz (np. LINK 11B), pozwalając na tworzenie uniwersalnego systemu wymiany danych taktycznych. Modem MLA-1101 jest przeznaczony do pracy w podsystemie końcowym łącza systemu LINK 11 w roli urządzenia DTS (ang. Data Terminal Set). Modem MLA-1101 umożliwia wymianę danych w łączu systemu LINK 11 oraz współpracuje z elementami składowymi automatycznego systemu wymiany danych i zobrazowania sytuacji taktycznej LINK 11.