Badania laboratoryjne

 

Głównym celem prowadzenia badań laboratoryjnych jest wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i środowiska, poprzez narzucenie producentom lub dostawcom wprowadzającym dany towar do obrotu konieczność weryfikacji zgodności z odpowiednimi wymaganiami.

 

Laboratoria Badawcze CTM prowadzą działalność usług badawczych wychodząc naprzeciw wymaganiom norm i standardów oraz samych klientów. Obszar działalności Laboratoriów CTM obejmuje badania sprzętu wojskowego (OiB), urządzeń techniki morskiej (na zgodność z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych m.in. PRS, DNV) oraz urządzeń komercyjnych (wg norm zharmonizowanych z dyrektywami Parlamentu Europejskiego oraz obowiązujących dokumentów odniesienia) . Możliwość skorzystania z zaplecza technicznego Laboratoriów CTM pozwala wykonać kompleksowe badania z możliwością skorzystania z doświadczenia i kompetencji wykwalifikowanego personelu oraz bez konieczności inwestowania w zaawansowaną aparaturę i stanowiska badawcze.