Badania w zakresie akredytacji

 

Akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji

 

Laboratoria Badawcze CTM świadczą nieprzerwanie od ponad 20 lat akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej posiada AB 295 certyfikat_2019(1) natomiast Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych certyfikat nr AB 296. Doświadczony i kompetentny personel wykorzystuje do badań nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, systematycznie rozszerzając zakres świadczonych usług.

 

 

Akredytacje Ministra Obrony Narodowej

 

Od roku 2008 Laboratoria Badawcze CTM posiadają certyfikaty akredytacji MON w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej posiada certyfikat 20-MON-2020_Certyfikat_akredytacji_LKE natomiast Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych certyfikat 19-MON-2020_Certyfikat_akredytacji_LWOUiPM. Doświadczony i kompetentny personel wykorzystuje do badań wyposażenia i sprzętu wojskowego nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, systematycznie rozszerzając zakres świadczonych usług badawczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

 

 

Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków

 

Świadczymy badania wyposażenia, urządzeń i systemów morskich na potrzeby certyfikacji produktów przez towarzystwa klasyfikacyjne: PRS, DNV GL. Na wybrane próby środowiskowe wyposażenia statków, posiadamy Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków (Uznanie PRS). Wspomagamy Klienta w doborze zakresów badań, wspieramy go w opracowaniu programów badań, a także realizujemy badania w obecności Klienta i pod nadzorem przedstawicieli towarzystw klasyfikacyjnych takich jak między innymi PRS, DNV GL.