Technologie ochrony katodowej

 

Opracowane przez nas technologie wykorzystywane są do opracowania Systemu Ochrony Katodowej (SOK), który zapewnia elektrochemiczną ochronę metali zanurzonych w elektrolicie (np. kadłubów jednostek pływających, rurociągów) przed korozją. System składa się ze stacji wielosektorowej ochrony katodowej (MSOK), elektrod kontrolno-sterujących oraz anod polaryzacyjnych. System w czasie rzeczywistym mierzy wartości potencjału elektrochemicznego chronionej konstrukcji i steruje prądem ochrony katodowej, tak, aby spełnione były normatywne wartości potencjałów ochrony. Stacja ma możliwość komunikacji i udostępniania danych do sieci teleinformatycznej. Dodatkową lokalną ochronę katodową zapewnia się poprzez miejscowe zastosowanie anod galwanicznych. System SOK może pracować w trybie automatycznym, z możliwością sterowania ręcznego i serwisowego (bezpośrednio na MSOK), przekazując i odbierając dane z systemu informatycznego okrętu. SOK może być sterowany zarówno z poziomu MSOK jak i z poziomu nadrzędnego systemu jednostek pływających (np. z konsoli). System jest zaprojektowany jako modułowy i w pełni zautomatyzowany.

 

Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o minimalizację pola elektrycznego okrętu. Funkcja ta jest realizowana w ramach Systemu Obrony Biernej z wykorzystaniem elementów Systemu Ochrony Katodowej.