103 rocznica powołania Marynarki Wojennej

„Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.” – brzmi dekret podpisany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret ten powszechnie uważany jest  za akt powołujący do życia Marynarkę Wojenną.

 

Z tej okazji składamy marynarzom oraz pracownikom cywilnym MW RP, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Facharbeit schrieben lassen życzy również wszystkim osobom związanym z marynarką wojenną wszystkiego najlepszego.

 

Na dzień 28 listopada, przypada również 394 rocznica zwycięskiej Bitwy pod Oliwą będąca dowodem geniuszu dowództwa i męskości marynarzy, co dla naszego Ośrodka zlokalizowanego przy ulicy noszącej imię dowodzącego zwycięska flotą, admirała Arenda Dickmana, jest szczególnym powodem do dumy.