40 lat działalności OBR CTM S.A. – sportowe świętowanie!

 

W ramach obchodów 40-lecia działalności spółki 21 maja odbył się turniej siatkarski, zorganizowany wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej, która w br. świętuje 100-lecie istnienia.

 

W wydarzeniu wzięły udział reprezentacje:

  • 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (I miejsce w turnieju)
  • 3 Flotylli Okrętów (II miejsce)
  • Akademii Marynarki Wojennej (III miejsce)
  • Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (IV miejsce)
  • Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego (V miejsce)

 

Gospodarzem rozgrywek siatkarskich było Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej oraz gości specjalnych z Masterarbeit schreiben lassen.

Głównym założeniem organizacji turnieju było uczczenie okrągłej rocznicy działalności naszej spółki oraz AMW, ale też integracja z ludźmi, z którymi współpracujemy.

 

Cele zostały osiągnięte, dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, jednocześnie mamy nadzieję na kolejne spotkania na polu sportowym.