40 lat działalności OBR CTM S.A. – sportowe świętowanie!

 

W ramach obchodów 40-lecia działalności spółki 21 maja odbył się turniej siatkarski, zorganizowany wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej, która w br. świętuje 100-lecie istnienia.

 

W wydarzeniu wzięły udział reprezentacje:

  • 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (I miejsce w turnieju)
  • 3 Flotylli Okrętów (II miejsce)
  • Akademii Marynarki Wojennej (III miejsce)
  • Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (IV miejsce)
  • Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego (V miejsce)

 

Gospodarzem rozgrywek siatkarskich było Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej.

Głównym założeniem organizacji turnieju było uczczenie okrągłej rocznicy działalności naszej spółki oraz AMW, ale też integracja z ludźmi, z którymi współpracujemy.

 

Cele zostały osiągnięte, dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, jednocześnie mamy nadzieję na kolejne spotkania na polu sportowym.