Aktywny udział przedstawicieli CTM w „Polish-Swedish Naval Technology Forum”

W dniach 16-17 stycznia 2019 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się „Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich”. Celem dwudniowego wydarzenia było stworzenie platformy, służącej wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi i szwedzkimi ośrodkami akademickimi i naukowymi, centrami badawczo-rozwojowymi, podmiotami oraz instytucjami zaangażowanymi w projekty badawcze w obszarze technologii morskich. W Forum uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Marynarki Wojennej, Dowództwa Operacyjnego SZ RP, Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji, Szwedzkiego Uniwersytetu Obronnego (SEDU), Uniwersytetu w Lund, Saab Kockums, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Politechniki Gdańskiej, Centrum Morskich Technologii Militarnych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, szwedzkiej Agencji Badań i Rozwoju FOI  oraz wielu innych instytucji i podmiotów, zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe i komercjalizację. W trakcie forum, Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian, aktywnie uczestniczył w panelu eksperckim, dotyczącym innowacyjności w sektorze obronnym, natomiast kolejny z przedstawicieli Ośrodka wygłosił prezentację, dotyczącą rozwoju zintegrowanych okrętowych systemów zarządzania misją.

Fot. Krzysztof Miłosz.