Aktywny udział specjalistów OBR CTM S.A. w warsztatach na temat zagrożeń hybrydowych i ochrony portów

W dniach 15-16 października 2019 r. w Helsinkach, w Finlandii odbyły się dwudniowe warsztaty na temat zagrożeń hybrydowych i ochrony portów. Ich organizatorami były: helsińskie Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE) oraz tzw. Wspólnota Interesów działająca w zakresie odporności na zagrożenia bezpieczeństwa (COI VR), współpracujące z Europejską Agencją Obrony (EDA) oraz platformą projektową „ResQU2”. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele międzynarodowych instytucji państwowych i prywatnych t.j. przedstawiciele władz portowych, przemysłu okrętowego i powiązanych z nim podmiotów gospodarczych, przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO, a także eksperci ds. transportu, obrony i bezpieczeństwa z odpowiednich ministerstw i agencji rządowych. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., którzy wygłosili prelekcję nt. ogólnoświatowych trendów z zakresu technologii ochrony portowej, z uwzględnieniem opracowanych w Ośrodku rozwiązań. Ponadto aktywnie uczestniczyli w części warsztatowej, mającej na celu identyfikację wpływu i działań kilku scenariuszy incydentów w porcie.