Certyfikat Akredytacji w zakresie OiB Nr 19/MON/2017