Certyfikat Akredytacji w zakresie OiB Nr 20/MON/2017