Polityka OBR CTM S.A. w zakresie kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym