Złoty Certyfikat Jakości w zakresie kreowania jakości i budowania potencjału przemysłu zbrojeniowego i obronnego RP