Debata „Marynarka Wojenna RP i Przemysł Stoczniowy – Co dalej?”

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Szczecinie, odbyła się debata w ramach „Safety Forum Szczecin”, która przebiegała pod hasłem „Marynarka Wojenna RP i Przemysł Stoczniowy – Co dalej ?”. Tematyka debaty dotyczyła nie tylko sytuacji w jakiej znajduje się MW, ale także jej przyszłości, jak również wyzwań organizacyjnych i technologicznych, które przed nią stoją. Nieodłącznym elementem debaty była rola polskiego przemysłu stoczniowego, jako przemysłowego zaplecza dla MW w realizowaniu zadań obronnych.

 

Podczas debaty, Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) dr inż. Andrzej Kilian wygłosił prezentację pt: „Innowacyjne technologie wytworzone w OBR CTM S.A., służące zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa”. Przedstawił w niej nowatorskie rozwiązania opracowane w gdyńskim Ośrodku, które znalazły zastosowanie w prowadzonych z udziałem CTM projektach, związanych z procesem modernizacji polskiej Marynarki Wojennej.

 

Wśród nich znalazły się m. in. informacje o pierwszym polskim okrętowym Systemie Zarządzania Walką SCOT, który został zainstalowany na nowoczesnym niszczycielu min ORP „Kormoran” oraz informacje o kluczowym wyposażeniu autorstwa CTM, które również znalazło zastosowanie na wspomnianym okręcie, jak np.: pionierskie rozwiązanie z zakresu obrony biernej, system obserwacji podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

Ponadto, podczas swojej prelekcji Prezes CTM przedstawił również  rozwiązania gdyńskiego Ośrodka, związane z ochroną morskiej infrastruktury krytycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu detekcji i przeciwdziałania morskim zagrożeniom terrorystycznym.