Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa z udziałem CTM

W dniu 19 stycznia 2017 roku w Warszawie zorganizowano II Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, w którym udział wzięli przedstawiciele polskich władz, sił zbrojnych RP oraz polskiego jak i zagranicznego przemysłu. Wspomniane Forum organizowane jest jako wydarzenie, odbywające się w formule konferencji, której towarzyszy wystawa. Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

 

W trakcie sesji konferencji poświęconej modernizacji Sił Marynarki Wojennej RP, jako jeden z pierwszych wśród przedstawicieli przemysłu wystąpił przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej. Zaprezentował on główne obszary działalności Spółki oraz innowacyjne rozwiązania opracowane w gdyńskim Ośrodku, które znalazły zastosowanie w procesie modernizacji polskiej floty wojennej oraz te, które są proponowane do wdrożenia w najbliższym czasie.

 

W trakcie towarzyszącej Forum wystawy na stoisku CTM zaprezentowano m. in. makietę przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez gdyńską Spółkę dla tej klasy okrętów systemami: dowodzenia i kierowania środkami walki, obrony biernej oraz wybranymi, kluczowymi sensorami i efektorami. Na makiecie uwidoczniono również systemy uzbrojenia broni podwodnej, powstałe w wyniku prowadzonych w Ośrodku badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Ponadto na wspomnianym stoisku możliwym było zapoznanie się z modelami elementów bezzałogowych platform morskich (Modułowy lekki trał niekontaktowy MLM, podwodna stabilizowana platforma sensoryczna do działań OPM) wykorzystywanych do detekcji, klasyfikacji oraz neutralizacji i niszczenia zagrożeń ze strony broni minowej, które są rozwijane przy współpracy z Europejską Agencją Obrony i Sojuszem Północnoatlantyckim.