Gdyński CTM po raz kolejny uhonorowany za opracowanie systemów przeciwminowych

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, po raz trzeci w tym roku uzyskał prestiżową nagrodę, w dziedzinie systemów przeciwminowych. Po uzyskaniu wyróżnienia Ministra Obrony Narodowej oraz Grand Prix Targów BALT MILITARY EXPO 2016 za opracowanie podwodnej stabilizowanej platformy sensorycznej do działań OPM (obrony przeciwminowej), Ośrodek został ponownie nagrodzony podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, uzyskując za ten samo rozwiązanie nagrodę Defender.

 

Wspomniana platforma została opracowana w ramach projektu BURMIN, realizowanego przez konsorcjum: TUS – lider (FR), TNO (NL), RMA (BE), WTD 71 (DE), Fraunhofer ICT (DE), IPHT Jena (DE), Atlas Elektronik (DE) oraz CTM (PL), w programie Europejskiej Agencji Obrony UMS. Platforma z zainstalowanymi na niej hydroakustycznymi i magnetycznymi sensorami nowej generacji, holowana przez motorówkę lub małą autonomiczną jednostkę bezzałogową, umożliwia detekcję i klasyfikację min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych. Platforma jest stabilizowana na zadanej wysokości względem dna z wykorzystaniem autopilota minimalizującego również jej przechyły i przegłębienia.

 

Należy przypomnieć, że w konsekwencji działań wojennych prowadzonych w czasie I i II Wojny Światowej, na Morzu Bałtyckim postawiono ponad 100 tys. min morskich. Pomimo upływu ponad 70 lat od czasu zakończenia wspomnianych działań, zagrożenie minowe w tym akwenie jest wciąż bardzo duże, czyniąc go pod tym względem jednym z najbardziej niebezpiecznych na świecie.

 

Kompetencje Ośrodka w zakresie zwalczania wspomnianego zagrożenia zostały ugruntowane kilkadziesiąt lat temu poprzez jego znaczący udział w  projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i utrzymaniu wyspecjalizowanych, od lat z powodzeniem eksploatowanych, systemów okrętowych dedykowanych przede wszystkim dla okrętów obrony przeciwminowej. Aktualnie potwierdzeniem wiodącej roli CTM w tej dziedzinie jest jego udział w procesie transformacji sił przeciwminowych, poprzez uczestnictwo w konsorcjum odpowiedzialnym za budowę nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” (integracja systemu dowodzenia i kierowania środkami walki, dostawa podsystemów: dowodzenia, obrony biernej, dostawa kluczowych sensorów i efektorów) oraz liczne nagrody jakie CTM uzyskał za opracowane systemy uzbrojenia broni podwodnej (m. in. modułowy lekki trał niekontaktowy).