III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, Warszawa, 25 stycznia 2018

25 stycznia 2017 roku przedstawiciele OBR CTM S.A. wzięli udział w III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które było organizowane w Warszawie jako cykliczne wydarzenie, odbywające się w formule konferencji, której towarzyszy wystawa. W jego trakcie przedstawiciele polskich władz, sił zbrojnych RP oraz polskiego jak i zagranicznego przemysłu dyskutowali m.in. o wykorzystaniu potencjału innowacyjności w programach modernizacji polskich sił morskich, a także o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku, w tym bezpieczeństwa polskich portów. W trakcie sesji konferencji zatytułowanej „Optymalizacja procesów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, serwisowych oraz zaopatrzenia na rzecz polskich oraz sojuszniczych sił morskich poprzez współpracę ośrodków przemysłowych akademickich oraz przyszłych użytkowników sprzętu wojskowego”, przedstawiciel CTM wygłosił prezentację na temat systemów uzbrojenia broni podwodnej, systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem oraz innowacyjnych rozwiązań opracowanych w gdyńskim Ośrodku, które znalazły zastosowanie w procesie modernizacji polskiej floty wojennej.

W trakcie towarzyszącej Forum wystawy na stoisku CTM zaprezentowano m. in. makietę przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez gdyńską Spółkę dla tej klasy okrętów systemami: dowodzenia i kierowania środkami walki, obrony biernej oraz, kluczowymi sensorami i efektorami. Na makiecie uwidoczniono również systemy uzbrojenia broni podwodnej, powstałe w wyniku prowadzonych w Ośrodku badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto na wspomnianym stoisku możliwym było zapoznanie się z elementami systemu ochrony morskiej infrastruktury krytycznej (przenośna bariera magnetyczna, efektory pirotechniczne) opracowanego do detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.