Łączymy siły w badaniach i projektach związanych ze środowiskiem morskim

Prezes Marcin Wiśniewski podpisał w czwartek 5 marca 2020r. list intencyjny z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. To początek nowych możliwości w tematyce badawczej i pozyskiwania środków finansowania takich działań.

Dla obu stron oznacza to wymianę doświadczeń, wspólne pozyskiwanie projektów, danych pod inwestycje i prowadzenie badań.

 

IO PAN- to instytut, który prowadzi podstawowe badania środowiska morskiego w szczególności Morza Bałtyckiego i obszaru Arktyki europejskiej