OBR CTM S.A. wśród Członków Rady Forum Okrętowego

11 września 2019 roku p.o. Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Marcin Wiśniewski został wybrany na Członka Rady Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO. Związek jest stowarzyszeniem, które powstało w 1993 roku jako wynik dążeń środowiska przemysłu okrętowego do stworzenia formy organizacyjnej kontaktów stoczni i wytwórców wyposażenia, a także innych instytucji związanych z przemysłem. Celem statutowym FORUM OKRĘTOWEGO jest wpływanie na tworzenie pomyślnych warunków rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, organizowanie różnych form współpracy pomiędzy członkami, a także ochrona ich interesów i reprezentowanie zarówno w kraju jak i zagranicą. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Można wśród nich wyróżnić wyższe uczelnie, ośrodki badawczo rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne.