OCEAN2020 – Spotkanie z udziałem przedstawicieli Sił Zbrojnych RP w CTM

21 lutego 2019 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) w Gdyni odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli polskiej Marynarki Wojennej oraz Sztabu Generalnego MON. Celem wizyty było zaprezentowanie kontekstu powstania projektu OCEAN 2020 oraz przedstawienie szerokiego spektrum realizowanych, w jego ramach zadań. Podczas spotkania wskazano korzyści wynikające z udziału w projekcie, w szczególności w odniesieniu do udziału w ćwiczeniach morskich.