Główny Specjalista – Kierownik Zespołu Kadrowego

Zadania:

 • współudział w kształtowaniu i realizacji polityki kadrowo-płacowej zgodnej ze strategią i celami Spółki;
 • wspieranie kadry zarządzającej w zakresie podejmowania kluczowych decyzji, dotyczących systemu wynagradzania, zarządzania czasem pracy pracowników oraz innych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy;
 • zarządzanie podległym zespołem, planowanie działań i monitorowanie efektów;
 • tworzenie zbiorczego planu ruchu kadrowego, koordynowanie zadań w zakresie jego tworzenia oraz weryfikacja realizacji planu;
 • nadzór nad aspektami prawnymi związanymi z prowadzeniem działu kadrowego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w kadrach w dużej organizacji;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w organizacjach o rozbudowanych strukturach personalnych;
 • znajomość procesów HR;
 • umiejętność ustalania priorytetów oraz organizacji pracy własnej jak i podległych pracowników;
 • teoretyczna i praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz obszarów pokrewnych;
 • znajomość programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość programu Expertis, Płatnik, Accard);
 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności Excel;
 • odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość, wielozadaniowość;
 • wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.