Konstruktor Mechanik

Zadania:

 • projektowanie, uruchamianie, testowanie i dokumentowanie wyrobów z uwzględnieniem wymagań projektowych i technicznych;
 • wykonywanie dokumentacji technicznej (technologicznej, konstrukcyjnej, użytkowej, naprawczej i podwykonawczej);
 • uruchamianie i badania produktów w fazie modelu i prototypu;
 • udział w tworzeniu dokumentów projektowych;
 • współpraca kooperacyjna z firmami zewnętrznymi;
 • udział w pomiarach, badaniach, remontach, próbach i testach urządzeń i systemów;
 • planowanie, opracowywanie specyfikacji i udział w realizacji zakupów sprzętu, urządzeń i materiałów zgodnie z obowiązującymi procedurami, opracowanymi lub otrzymanymi wymaganiami, projektami i innymi specyfikacjami je określającymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe – preferowane wyższe techniczne;
 • znajomość programu Solid Works;
 • doświadczenie przy projektowaniu konstrukcji nośnych, klimatyzacji, kontenerów socjalnych;
 • znajomość zagadnień EMC,
 • doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • średniozaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, otwartość na nowe rozwiązania, zdolność do szybkiego lokalizowania problemów i ich usuwania, łatwość w adaptacji do zmian.

Mile widziana:

 • znajomość programu Inventor;
 • doświadczenie w projektowaniu zgodnie z normami : MIL_STD-1472G, MIL-STD-31000B,
  S-1000D.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z najnowszymi technologiami;
 • szkolenia zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz naukowego;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

 

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.