Inżynier testów

Zadania:

 • testowanie systemów wytwarzanych w OBR CTM SA;
 • usprawnianie procesu testowania;
 • weryfikacja pokrycia wymagań przypadkami testowymi;
 • raportowanie wyników z testów.

 

Wymagania:  

 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera testów;
 • wykształcenie wyższe na kierunkach Informatyka lub pokrewne;
 • znajomość procesu testowego;
 • znajomość dokumentacji testowej;
 • przeprowadzanie testów funkcjonalnych;
 • znajomość różnych technik testowych;
 • doświadczenie w testowaniu aplikacji desktopowych;
 • doświadczenie w testowaniu systemów softtware’owych + hardware’owych;
 • weryfikacja pokrycia wymagań przypadkami testowymi;
 • certyfikat ISTQB poziom podstawowy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • branie odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • raportowanie błędów;
 • angielski na poziomie umożliwiającym pozwalającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • znajomość narzędzia JIRA lub innego do zarządzania błędami;
 • otwartość na nowe rozwiązania;
 • komunikatywność;
 • ukierunkowanie na rozwój.

 

Mile widziane:

 • wytwarzanie dokumentacji testowej;
 • testowanie funkcjonalne systemów rozproszonych;
 • przeprowadzanie testów niefunkcjonalnych;
 • przeprowadzanie testów integracyjnych w systemach rozproszonych;
 • znajomość zagadnień sieciowych TCP UDP IP;
 • szacowanie pracochłonności zadań;
 • pisanie scenariuszy przypadków testowych;
 • umiejętność priorytetyzowania zadań;
 • znajomość z zakresu baz danych;
 • angielski na poziomie umożliwiającym wytwarzanie dokumentacji technicznej;
 • angielski na poziomie umożliwiającym na swobodna komunikacje;
 • systemu operacyjnego Linux;
 • znajomość lekkich metodologii wytwarzania oprogramowania;
 • doświadczenie w pracy w zespole SCRUM;
 • doświadczenie w pacy zarówno Agile’owych i Waterfall’owych modelach.

 

Oferujemy:  

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • elastyczne godziny pracy;
 • przyjazną atmosferę;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.