JAVA Developer

Wymagania:

 • komercyjne doświadczenie w tworzeniu systemów w oparciu o technologię JAVA8 Standard Edition;
 • komercyjne doświadczenie w budowaniu aplikacji desktopowych;
 • praktyczna znajomość biblioteki SWING;
 • znajomość problematyki kolejkowania danych i kolekcji;
 • znajomość standardowych bibliotek;
 • znajomość technik współbieżności i synchronizacji;
 • doświadczenie w szacowaniu pracochłonności zadań;
 • doświadczenie w refactoringu aplikacji oraz architektury;
 • umiejętność modelowania w notacji UML;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej;
 • gotowość do pracy w zespole SCRUM.

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji wielowątkowych;
 • znajomość OSGi;
 • certyfikat OCP;
 • znajomość systemu operacyjnego Linux.

Zadania:

 • tworzenie kodu produkcyjnego
 • tworzenie interfejsów użytkownika;
 • tworzenie testów jednostkowych;
 • wykonywanie przeglądów kodu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę B2B;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie CV-  WYŚLIJ APLIKACJĘ

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.