Junior Product Owner

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku PO
 • doskonałej znajomości metodyk zwinnych SCRUM/Agile
 • znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację oraz czytanie/tworzenie dokumentacji
 • doświadczenia w projektowaniu rozwiązań zorientowanych na użytkownika
 • znajomości aktualnych trendów w technologiach internetowych
 • umiejętności rozumienia potrzeb biznesowych oraz kreowania rozwiązań
 • zdolności komunikacyjne w zakresie współpracy z zespołami wytwórczymi

Twoje zadania:

 • zarządzanie backlogiem Produktu, w tym tworzenie i priorytetyzacja zadań
 • koordynowanie i planowanie pracy zespołu
 • opracowywanie szczegółowej definicji user stories
 • współpraca z biznesem i Kierownikiem Projektu przy zarządzaniu zakresem produktu

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi tj. JIRA, Azure DevOps

Oferujemy Ci:

 • udział w międzynarodowych projektach dla sektora zbrojeniowego
 • zatrudnienie w oparciu o umowę B2B lub UoP
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • elastyczne godziny pracy (możesz zacząć nawet o 6)
 • pracę w pokojach, nie w open space
 • pakiet benefitów (m.in. karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, świadczenia świąteczne)
 • dofinansowania wypoczynku, również dla dzieci

Osoby zainteresowane ww. ofertą pracy prosimy o wysłanie CV – WYŚLIJ APLIKACJĘ

Klauzula zgody

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami