Kierownik Projektu

Twój zakres obowiązków:

 • efektywne i metodyczne zarządzanie różnorodnymi projektami (również z zakresu infrastruktury) w tym: planowanie, koordynowanie, kontrola, raportowanie, rozliczanie)
 • zarządzanie kluczowymi obszarami projektowymi (w tym: konfiguracją, zakresem, harmonogramem, finansami, jakością, zakupami, ryzykiem, komunikacją i interesariuszami)
 • koordynacja i nadzór nad pozyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu (w tym pozwoleń budowlanych, dokumentacji technicznej)
 • monitorowanie realizacji projektu w celu bieżącej oceny prowadzonych działań oraz zgodności z warunkami umów
 • zarządzanie i nadzór nad pracami zespołu projektowego
 • udział w konsultacjach technicznych na etapie realizacji inwestycji
 • współpraca z projektantami, firmami podwykonawczymi i innymi zespołami technicznymi przy realizacji zadań

Nasze wymagania:

 • minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe (samodzielnie zrealizowane min. 3 projekty, w tym 1 projekt infrastrukturalny – pełna koordynacja, od nadzoru pracy firmy projektowej, poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń, aż do nadzoru realizacji pracy przez wybranego wykonawcę)
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami (waterfall)
 • zdolności komunikacyjne, organizacyjne i interpersonalne
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom min. B2)

Oferujemy:

 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • możliwość rozwoju
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci)

Osoby zainteresowane ww. ofertą pracy prosimy o wysłanie CV – WYŚLIJ APLIKACJĘ

Klauzula zgody

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami