Kierownik projektu inwestycyjnego

Zadania:

 

 • zarządzanie projektem inwestycyjnym (EMC LabNet), w celu zapewnienia jego właściwej realizacji o rozliczenia;
 • koordynacja i nadzór nad pozyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu;
 • monitorowanie realizacji projektu w celu bieżącej oceny prowadzonych działań
  z harmonogramem i warunkami umów;
 • nadzór nad kwalifikowalnością wydatków ponoszonych w ramach projektu dla zapewnienia właściwego finansowania projektu;
 • zarządzanie i nadzór nad pracami zespołu projektowego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektem dofinansowanym z funduszy EU;
 • doświadczenie w nadzorze nad kwalifikowalnością wydatków ponoszonych w ramach projektu dla zapewniania właściwego finansowania projektu.

 

Mile widziane:

 • znajomość prawa budowlanego;
 • studia podyplomowe z zarządzania projektami.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

 

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.