Kierownik Zakładu (Produkcja Oprogramowania)

Zadania:

 • Zarządzanie pracą zespołów programistycznych w ścisłej współpracy z ekspertami dziedzinowymi (Software Development Manager, Test Manager) i liderami zespołów;
 • Koordynowanie realizacji projektów IT z dbałością o efektywność, terminowość oraz najwyższą możliwą jakość wytwarzanego oprogramowania we współpracy z Kierownikami Projektów;
 • Prowadzenie spotkań z liderami zespołów, przydzielanie i odbieranie zadań, udzielanie informacji zwrotnych, stawianie celów rozwojowych;
 • Optymalizacja i udoskonalanie obecnych procesów;
 • Wsparcie i mentoring zespołu w kwestiach funkcjonalnych, biznesowych;
 • Budowanie kultury dzielenia się wiedzą oraz dobrymi praktykami wśród członków zespołu;
 • Opracowanie i wdrożenie wskaźników efektywności i jakości wytwarzanego oprogramowania, tworzenie raportów;
 • Odpowiedzialność za efektywność, terminowość i jakość wytwarzanego oprogramowania;
 • Monitorowanie przebiegu oraz wyników prac zespołu, wychwytywanie błędów w przebiegu procesu, wyciąganie wniosków;
 • Motywowanie członków zespołu poprzez regularne rozmowy i spotkania, udzielanie
  i zbieranie informacji zwrotnej, wyznaczanie celów, budowanie kultury otwartości na linii menedżer-podwładny;
 • Kształtowanie składu zespołu, podejmowanie decyzji personalnych, udział w spotkaniach rekrutacyjnych.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołu/zespołów (min. 2 lata), jako PM w IT lub Software Development Manager;
 • Mile widziana praktyczna znajomość procesu wytwórczego IT oraz metod i zasad zarządzania zespołami technicznymi (np. agile);
 • Umiejętność organizacji, koordynacji oraz dokumentacji pracy własnej i podległych członków zespołu;
 • Rozbudowane umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • Predyspozycje liderskie oraz chęć i gotowość do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • Zaangażowanie i proaktywność;
 • Zdolność do analitycznego myślenia, nastawienie na cel;
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu (oraz inicjowaniu) zmian organizacyjnych, procesowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • Udział w międzynarodowych projektach;
 • Szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • Wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Możliwość rozwoju;
 • Pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • Udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego.

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e‑mail: rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.