Kierownik Zakładu Innowacji i Nowych Technologii

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów;
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku managerskim;
 • wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania zespołami, moderowania spotkań i rozwiązywania konfliktów;
 • potwierdzona certyfikatami znajomość metodyk zarządami projektami;
 • znajomość języka angielskiego (minimum B2)(3);
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz planowania zadań projektowych;
 • pewność siebie, przedsiębiorczość i konsekwencja w działaniu.

Zadania:

 • nadzór nad realizacją pracy zespołu kierowników projektów;
 • wspieranie procesu wprowadzania innowacji i rozwoju nowych technologii w Spółce;
 • przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu dobrych praktyk, dbanie o odpowiedni poziom kompetencji podległych kierowników projektów;
 • eskalowanie ryzyk i problemów oraz proaktywne usuwanie przeszkód ograniczających postępy zespołu;
 • udział w kluczowych obszarach działalności Spółki.

 

Mile widziana:

 • znajomość branży (militarnej, systemów łączności, systemów informatycznych, teleinformatycznych);
 • doświadczenie w zakresie zarządzania portfelem projektów.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).
 • udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.