Kierownik Zespołu Marketingu i Promocji

Wymagania:

 • minimum kilkuletnie doświadczenie menedżerskie w samodzielnym zarządzaniu komórką organizacyjną;
 • minimum kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, rozwijaniu kompetencji oraz delegowaniu zadań;
 • znajomość zagadnień marketingowych oraz PR;
 • znajomość programów: Confluence, Jira, CorelDraw, SQL, Visio.

 

Mile widziane:

 • znajomość branży zbrojeniowej pod kątem specyfiki marketingowej.

 

Zadania:

 • opracowanie strategii marketingowej organizacji pod kątem komunikacji i wizerunku oraz wdrożenie jej do realizacji;
 • koordynowanie współpracy z organizacjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi w Spółce w zakresie wynikającym z działania zespołu;
 • zapewnienie komunikacji Spółki z rynkiem;
 • organizacja lub współudział w organizacji, nadzorowanie, uczestniczenie w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych oraz innych przedsięwzięciach stanowiących bazę do promocji kompetencji, potencjału, produktów i usług Spółki;
 • współpraca z klientami poprzez między innymi organizowanie sympozjów, pokazów i prezentacji w ścisłej współpracy z pozostałymi KO;
 • inicjowanie działań mających na celu nawiązanie skutecznej komunikacji z MON;
 • koordynowanie wizyt i delegacji zagranicznych i krajowych;
 • prowadzenie i nadzór nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej Spółki;
 • nadzorowanie opracowywania materiałów reklamowych oraz organizacja procesów wydawniczych;
 • nadzór i zarządzanie nad planem wydatków marketingowych;
 • współpraca z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakresie działań marketingowych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.