Księgowa/Księgowy

Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu finansowo-księgowego i będzie z nami budować swoją karierę.

 

Nasze wymagania:

 • mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • minimum rok stażu pracy,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wprowadzania i dekretacji dokumentów źródłowych do systemu Finansowo-Księgowego,
 • znajomość Ustawy o Rachunkowości (mile widziane: znajomość Ordynacji Podatkowej, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz znajomość przepisów z zakresu podatku vat i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej ewidencji kosztów),
 • mile widziana znajomość obsługi programów klasy ERP,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Twój zakres obowiązków:

 • sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów źródłowych,
 • rozliczanie delegacji,
 • ewidencja związana z udzielaniem gwarancji z tyt. należytego wykonania umów,
 • dokonywanie inwentaryzacji rozrachunków na koniec okresu obrachunkowego: przygotowywanie potwierdzeń sald,
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją: sporządzanie wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych kontrahentom zalegającym z terminową zapłatą należności,
 • bieżące uzgadnianie sald kont zespołów: „2” w zakresie należności, odpisów aktualizujących, roszczeń spornych, rozrachunków z Urzędem Celnym: „7” w zakresie przychodów ze sprzedaży,
 • systematyczne przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego/archiwizacja elektroniczna dokumentów finansowo-księgowych.

Oferujemy:

 • pełną ciekawych wyzwań pracę w Spółce należącej do sektora zbrojeniowego,
 • wsparcie przełożonych i doświadczonych współpracowników,
 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę czy B2B – wybór należy do Ciebie),
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze finansowo-księgowym,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy,
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, kursy językowe, świadczenia z ZFŚS – m.in. dofinansowanie wypoczynku Waszego i Waszych dzieci)
 • nietuzinkową lokalizację firmy – nad morzem

Osoby zainteresowane ww. ofertą pracy prosimy o wysłanie CV – WYŚLIJ APLIKACJĘ

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

 

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.