Młodszy Specjalista IT

Wymagania:

 • minimum rok doświadczenia w branży IT;
 • znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows oraz Linux na poziomie instalacji, konfiguracji usług systemowych (DHCP, DNS);
 • praktyczna znajomość Active Directory;
 • znajomość zagadnienia wirtualizacji systemów w oparciu o HyperV, Vmware lub XenSerwer;
 • znajomość urządzeń sieci lokalnej LAN;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w HelpDesku oraz z systemami rodziny Windows i Linux;
 • znajomość HTML, CSS oraz php.

Zadania:

 • wsparcie użytkowników w codziennej pracy z systemami IT spółki, instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego, konfiguracja stacji roboczych i serwerów;
 • tworzenie aplikacji dla użytkowników wewnętrznych Spółki w ramach wykorzystywanych systemów IT;
 • obsługa Active Directory oraz centrali telefonicznej w oparciu o aplikację WWW;
 • konfiguracja urządzeń sieciowych na poziomie sieci lokalnej;
 • wsparcie IT w ramach realizowanych przez Spółkę projektów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • szkolenia zawodowe;
 • elastyczne godziny pracy;
 • udział w realizacji unikatowych projektów w sektora zbrojeniowego;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.