Młodszy Specjalista IT – help desk

Wymagania:

 

 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft i Linux na poziomie instalacji i konfiguracji;
 • znajomość sprzętu PC i drukarek;
 • podstawowej znajomość systemów IT (np. Active Directory, SQL);
 • znajomości pakietów Microsoft Office;
 • znajomości urządzeń sieci lokalnej LAN;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • chęć zdobywania wiedzy i rozwoju;
 • język angielski w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej.

 

Zadania:

 

 • utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych;
 • wsparcie użytkowników w codziennej pracy z systemami IT Spółki;
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i użytkowego na stacjach roboczych;
 • obsługa zgłoszeń użytkowników systemów teleinformatycznych – helpdesk;
 • przygotowanie sprzętu dla użytkowników końcowych,
 • udział w tworzeniu i udoskonalaniu informatycznych systemów zarządzania;
 • wsparcie IT w ramach realizowanych przez Spółkę projektów.

 

Oferujemy:

 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • Udział w międzynarodowych projektach;
 • Szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • Wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Możliwość rozwoju;
 • Pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • Udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Dołącz do Nas !!!

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o wysłanie CV – WYŚLIJ APLIKACJĘ

 

Oferta ważna do 11 grudnia 2020r.

 

Klauzula zgody

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

 

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.