Pracownik Sprzątający

Zadania:
  • sprzątanie powierzonych rejonów w budynkach Spółki zgodnie z harmonogramem.
Wymagania:
  • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej;
  • sumienność;
  • dokładność.
Oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo;
  • elastyczne godziny pracy;
  • dofinansowanie do karty MultiSport,
  • opieka medyczna,
  • możliwość ubezpieczenia na życie,
  • świadczenia z ZFŚS.

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

 

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.