Praktyki Departament Broni Podwodnej

Departament Broni Podwodnej zajmuje się projektowaniem systemów broni podwodnej oraz systemów do skutecznego ich wykrywania, niszczenia i obrony przed nimi.

Zadania:

 • montaż układów elektronicznych
 • projektowanie nowych produktów na podstawie wymagań i założeń
 • uruchamianie i badania produktów w fazie modelu i prototypu
 • tworzenie oprogramowania mikrokontrolerów/mikroprocesorów

Wymagania:

 • znajomość zagadnień techniki analogowej i cyfrowej (w tym mikrokontrolerów);
 • znajomość programów do wspomagania projektowania układów elektronicznych np.: Altium Designer;
 • znajomość języka programowania C/C++, LabView;

Z nami rozwiniesz się w:

 • projektowaniu układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
 • znajomości obsługi urządzeń pomiarowych np.: oscyloskopu
 • czytaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej;
 • montażu układów elektronicznych;

Osoby zainteresowane ww. ofertą pracy prosimy o wysłanie CV – WYŚLIJ APLIKACJĘ

Klauzula zgody

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami