Praktyki Dział Usług IT

Zespół Usług IT to zespół obsługujący 1 linie wsparcia IT – Help Desk oraz systemy IT w Spółce włącznie z infrastrukturą sieciową i serwerową.

Zadania:

 • instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych na komputerach klasy PC
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego wg. wytycznych, poczty elektronicznej oraz drukarek
 • obsługa zleceń help desk w systemie Odoo
 • wsparcie w innych zadaniach pozostałych pracowników zespołu

Wymagania:

 • znajomość systemów MS Windows, głównie 7 i 10 w zakresie instalacji i konfiguracji
 • konfiguracja domeny na stacjach roboczych
 • instalacja oprogramowania użytkowego wg. potrzeb pracowników
 • znajomość budowy sprzętu komputerowego

Mile widziane:

 • znajomość systemów Linux – Ubuntu w zakresie instalacji i konfiguracji
 • znajomość usług Active Directory

Z nami rozwiniesz się w:

 • obsłudze Active Directory
 • zaawansowanej konfiguracji sieciowej
 • obsłudze telefonii IP
 • usługach serwerowych

Osoby zainteresowane ww. ofertą pracy prosimy o wysłanie CV – WYŚLIJ APLIKACJĘ

Klauzula zgody

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami