Prawnik w Biurze Prawnym Spółki

Zadania:

Obsługa prawna Spółki:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, korespondencji prawnej;
 • występowanie przed sądami i urzędami;
 • opiniowanie i opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki;
 • przygotowywanie protokołów, uchwał i innych dokumentów na potrzeby organów spółki;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów.

 

Wymagania:

Niezbędne

 • wykształcenie wyższe – kierunek prawo;
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2-letnie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • biegła znajomość obsługi systemów informacji prawnej (Lex, Legalis), Ms Office;

Preferowane

 • rozpoczęta aplikacja radcowska;
 • staranność, sumienność, odporność na pracę pod presją czasu, decyzyjność, samodzielność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.