Scrum Master – Agile Coach

Wymagania:

 • 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Scrum Mastera, Agile Coacha lub Team Leadera;
 • wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania zespołami, prowadzenia szkoleń i warsztatów, moderowania spotkań i rozwiązywania konfliktów;
 • znajomość procesu wytwórczego w IT i związanych z nim metodyk np: PRINCE2;
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami zgodnie z Agile potwierdzona certyfikatami;
 • doświadczenie w pracy z JIRA lub innej aplikacji wspierającej zarządzanie Backlogiem i Sprintami;
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne; dobra organizacja pracy własnej;
 • proaktywne podejście do wyzwań;zdolność analitycznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień z zakresu systemów łączności.

 

Zadania:

 • udział w projektach informatycznych w roli: Scrum Mastera;
 • edukowanie zespołu i przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu zwinnych praktyk;
 • wspieranie samoorganizacji zespołu;
 • prowadzenie i moderowanie spotkań w tym ceremonii Scrumowych;
 • wdrażanie nowych metod i wspieranie dotychczasowych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności zespołów oraz jakości produktów, dobór narzędzi, metod i standardów w zakresie wytwarzania oprogramowania;
 • eskalowanie ryzyk i problemów oraz proaktywne usuwanie przeszkód ograniczających postępy zespołu;
 • dbałość o stosowanie zasad i procesów zgodnych z metodą Scrum przez Zespół Deweloperski i Product Ownera;
 • współpraca z Product Ownerem, dostawcami zewnętrznymi oraz kierownikiem projektu.

 

Oferujemy:  

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; udział w międzynarodowych projektach;
 • szkolenia zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz naukowego;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Termin zatrudnienia – sierpień 2019 r.

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.