Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 lata stażu pracy w komórce odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji lub komórce przeprowadzającej audyty wewnętrzne;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz audytów wewnętrznych;
 • znajomość zasad tworzenia dokumentacji Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa oraz dokumentów związanych z ochroną danych osobowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną oraz swobodną komunikację;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w stopniu podstawowym.

Zadania:

 • opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Spółki;
 • wdrażanie uaktualnień i utrzymanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów z nią związanych;
 • kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu informacyjnego w Spółce;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • współpraca w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Administratorem Systemu Informatycznego;
 • prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz okresowej analizy zagrożeń w systemach informatycznych;
 • reagowanie na incydenty w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz udział wraz z innymi członkami Zespołu w wyjaśnianiu przyczyn;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających incydenty w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Spółce;
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem planów ciągłości działania Spółki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.