Specjalista ds. kontrolingu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum dwa lata stażu pracy;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu;
 • podstawowa wiedza z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej, struktury rachunku wyników oraz alokacji kosztów w projektach;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami handlowymi (umowy, oferty).

Mile widziane:

 • znajomość obsługi MS Excel na poziomie zaawansowanym (Visual Basic for Applications).

Zadania:

 • udział w procesie przygotowania planów finansowych i budżetów;
 • prognoza przepływów pieniężnych;
 • kontrola finansowa realizowanych projektów;
 • przygotowanie analiz finansowych wspierających podejmowanie decyzji biznesowych;
 • współpraca z innymi działami Spółki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.