Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • minimum dwa lata stażu pracy;
 • doświadczenie zawodowe z zakresie kontroli jakości lub systemów zarządzania jakością;
  znajomość zasad prowadzenia kontroli jakości, umiejętność stosowania i współtworzenia procedur;
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

 

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień z zakresu techniki morskiej lub zarządzania projektami;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”;
 • znajomość zasad obrotu produktami o znaczeniu strategicznym lub podwójnego zastosowania.

 

Zadania:

 • udział w procesie ofertowania;
 • weryfikacja zapisów jakościowych;
 • akceptacja harmonogramów oraz planów jakościowych w projektach;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie jakości w tworzeniu dokumentacji na potrzeby realizowanych projektów;
 • realizacja harmonogramu kontroli wewnętrznych;
 • współtworzenie kultury organizacyjnej w zakresie dbałości o jakość procesów oraz produktów.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • szkolenia zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.