Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji / IBT

Zadania:

 • Prowadzenie cyklicznej (w zależności od zachodzących zmian) analizy ryzyka w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz prowadzenie okresowej analizy zagrożeń w systemach teleinformatycznych.
 • Kontrolowanie zgodności wykorzystywania zaimplementowanych środków ochrony z zatwierdzoną dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
 • Bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
 • Reagowanie na incydenty w zakresie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz wyjaśnienia ich przyczyn, prowadzenie razem z Administratorem systemu postępowań wyjaśniających.
 • Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Udział w budowie i utrzymaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na poziomie organizacyjnym, fizycznym oraz osobowym.
 • Udział we wdrażaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów z nią związanych oraz kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu informacyjnego w Spółce.
 • Udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych oraz tworzeniu dokumentacji szacowania ryzyka.
 • Ustalanie wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych i udział w opracowaniu odpowiedniej dokumentacji bezpieczeństwa.

Wymagania: 

 • wykształcenie: wyższe;
 • staż pracy 3 lata;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego minimum do klauzuli „POUFNE” (preferowane „TAJNE”);
 • średnia znajomość języka angielskiego;
 • zdyscyplinowanie, pracowitość, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z najnowszymi technologiami;
 • szkolenia zawodowe
 • elastyczne godziny pracy;
 • udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Termin zatrudnienia: wrzesień 2018 r.

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.