Starszy Inżynier Oprogramowania JAVA

Zadania:

 • tworzenie kodu produkcyjnego o dużej złożoności i dużym stopniu trudności;
 • implementacja wielowątkowej aplikacji wspomagania dowodzenia;
 • tworzenie rozwiązań gwarantujących dużą stabilność działania;
 • optymalizacja kodu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach Informatyka, Telekomunikacja lub pokrewne;
 • komercyjne doświadczenie w tworzeniu systemów w oparciu o technologie  Java SE;
 • znajomość zaawansowanych technik programowania;
 • znajomość angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i wytwarzanie dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację;
 • doświadczenie w debugowaniu, sprawnym i całościowym podejściu do wdrażania poprawek;
 • otwartość na nowe rozwiązania (poszukiwanie nowych rozwiązań);
 • doświadczenie w refactoringu aplikacji oraz architektury;
 • zdolność do poszukiwania rozwiązań oraz sprawnego lokalizowania problemów i ich usuwania.

 

Mile widziane: 

 • doświadczenie w pracy w zespole SCRUM;
 • znajomość problematyki kolejkowania danych, kolekcji, technik synchronizacji i współbieżności oraz doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji wielowątkowych;
 • znajomość lekkich metodyk tworzenia systemów informatycznych;
 • znajomość systemu operacyjnego Linux.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.