Starszy specjalista ds. BHP – inspektor p.poż

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne i studia podyplomowe z zakresu BHP lub studia z zakresu BHP;
 • minimum 3 lata stażu pracy;
 • biegła znajomość przepisów BHP i P.poż;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • uprawnienia inspektora P.poż.

Zadania:

 • realizacja zadań służby BHP określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704);
 • udział w zamawianiu, wydawanie i dokumentowanie (ewidencjonowanie) gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środków ochrony indywidualnej;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP pracowników nowo przyjętych oraz prowadzenie szkoleń okresowych wszystkich kategorii zawodowych pracowników oraz pracodawcy;
 • udział w tworzeniu unormowań wewnętrznych i instrukcji w uzgodnieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki;
 • raportowanie i prezentowanie wyników BHP przed Zarządem;
 • nadzór nad zgodnością procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP i P.poż.;
 • prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi;
 • przeprowadzanie kontroli warunków BHP oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo w wymiarze ¾ etatu (do połowy roku 2021);
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

 

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.