Technolog w Zakładzie Mechaniki

Zadania:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzór nad procesami projektowania i wytwarzania wyrobów w zakresie mechaniki w Spółce oraz optymalizacja tych procesów;
 • projektowanie procesów produkcji mechaniki;
 • sporządzanie, weryfikowanie i nadzorowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania procesów projektowania i produkcji mechaniki;
 • opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji produkcyjnej;
 • przygotowywanie dokumentacji technologicznej niezbędnej do sporządzenia ofert oraz uczestnictwo w spotkaniach z kontrahentami;
 • projektowanie, uruchamianie, testowanie i dokumentowanie wyrobów na postawie wymagań i założeń projektu zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i dzielenie się wiedzą.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe;
 • minimum 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia dokumentacji technologicznej, dokumentacji produkcyjnej oraz wykonywania wycen wyrobu;
 • bardzo dobra znajomość CAD – Autodesk (AutoCad);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na zmiany i łatwe adaptowanie się do nich, inicjowanie nowych rozwiązań;
 • ukierunkowanie na rozwój.

Mile widziane:

 • znajomość CAD 3D – Autodesk Inventor;
 • znajomość CAM – Edge Cam.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.