Test Manager

Wymagania:

 • Minimum trzy lata doświadczenia na stanowisku Test Managera;
 • Certyfikat ISTQB Advanced – Test Manager;
 • Szeroka wiedza z zakresu technik testowania oraz zarządzania projektem IT;
 • Doświadczenie w zarządzaniu testami w pełnym cyklu wytwarzania;
 • Doświadczenie w szacowaniu czasochłonności testów;
 • Predyspozycje liderskie oraz chęć i gotowość do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z metodyką SCRUM;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w środowisku biznesowym;
 • Ciekawość najnowszych trendów w obszarze testowania, umiejętność ich oceny i wdrożenia.

Zadania:

 • Planowanie, organizowanie i egzekucja procesu testowego;
 • Uczestnictwo w dialogach technicznych w roli specjalisty merytorycznego;
 • Monitoring realizacji testów w ujęciu prawidłowości przebiegu procesu;
 • Definiowanie strategii testowania oraz rozwój praktyk weryfikacji kodu;
 • Opracowanie i kontrola standardów jakościowych prowadzonych testów;
 • Uczestnictwo w spotkaniach rekrutacyjnych i weryfikacja kompetencji merytorycznych kandydatów;
 • Ścisła współpraca z działem zapewnienia jakości w fazie zwalniania oprogramowania;
 • Budowanie kultury dzielenia się wiedzą oraz dobrymi praktykami wśród członków zespołu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.