Tester automatyzujący

Wymagania:

 • Komercyjne doświadczenie w pisaniu testów automatycznych z użyciem języka Python;
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania;
 • Doświadczenie w definiowaniu scenariuszy testowych w oparciu o koncepcję Behavior Driven Development;
 • Doświadczenie w obsłudze systemów Windows oraz Linux;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną;
 • Praktyczną znajomość obsługi relacyjnych baz danych.

Mile widziane:

 • Certyfikaty ISTQB (Foundation, Advanced, Expert).

Zadania:

 • Wytwarzanie testów automatycznych w języku Python;
 • Analiza i raportowanie wyników testów automatycznych;
 • Współtworzenie i rozwój budowanego framework’a;
 • Utrzymywanie środowiska testowego;
 • Rozwój dobrych praktyk w zakresie testów automatycznych;
 • Współpraca z zespołem deweloperskim w zakresie podnoszenia jakości oprogramowania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę B2B;
 • udział w międzynarodowych projektach;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego.

 

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:
rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.