2019/0015/N Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.

27.02.2019 r. zamieszczono właściwy załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający w dniu 11.03.2019 r. odpowiedział na zapytania i dokonał zmiany terminu składania ofert oraz dodał nowy załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram projektu.

Zamawiający w dniu 06.05.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.